In de nieuwsbrief: Stadswerf Oostenburg

Stadswerf Oostenburg is een groots project dat ontzettend tot de verbeelding spreekt, een eyecatcher van formaat. In totaal gaat het om een oppervlakte van 11 hectare waar op 13 kavels door verschillende aannemers wordt gebouwd. Het project Stadswerf Oostenburg moet leiden tot een gemengd werk- en woongebied met 120.000 m2 werken en 120.000 m2 wonen.

Hillen & Roosen gaat op twee kavels acht blokken van in totaal 270 woningen realiseren. Hillen & Roosen zit als bouwteampartner aan tafel en is vanaf het definitief ontwerp nauw betrokken bij het maken van het definitieve technisch ontwerp en de integrale realisatie.

Stefan Meegdes is projectleider op dit project en als techneut vooral bezig met het vertalen van het definitief ontwerp in een technisch ontwerp. En dat gebeurt in BIM.

Stefan: “Om beter te begrijpen waar we mee bezig zijn schets ik de locatie. Een eiland in het centrum, ten noorden van Amsterdam. Daar waar we cultureel erfgoed willen behouden en waar een geheel nieuwe woonwijk zal verrijzen met naast woningen prachtig groen openbaar gebied zoals parken, binnentuinen, wandelgebied en horeca.”

Cadeautjes van de omgeving
Chris Zwiers, architect partner bij OZ, heeft meegedacht over de stedenbouwkundige inrichting van het gebied Oostenburg. Chris: “Van oorsprong is Oostenburg een werkeiland. Er was grote industrie (zie kader) en dat beeld van toen willen we terughalen. Het is voor ons belangrijk dat bewoners, maar ook de mensen uit de buurt, zich er thuis voelen. Dit gebied is meer dan Amsterdam, het is een aanvulling op het centrum van Amsterdam. Dat gevoel dat New York en Chicago ook hebben.”

Stefan: “We zijn door Vorm Ontwikkeling gevraagd in bouwteam mee te werken aan dit project. Wij zitten er dus vanaf het prille begin bij. Wat wij als eerste hebben gedaan is partners zoeken om mee samen te werken, specialisten op het gebied van gevelbouw, installaties, prefab constructies et cetera. Vervolgens zijn we in BIM alles één op één aan het modelleren. We hebben 34 maanden de tijd per kavel om het complex te realiseren, maar juist door alles in BIM te maken willen we dat verkorten.”

Chris: “Er zijn drie cadeautjes die we van de omgeving hebben gekregen. Rijksmonumenten die in de hoofden van mensen zitten gegrift; Roest, de Van Gendthallen en de Werkspoorhallen. Daaromheen worden contrasterende architectonische hoogstandjes gebouwd. Elk gebouw krijgt zijn eigen uitstraling.”

Ivar van der Zwan, architect bij Workshop Architecten, vult aan: “De vier blokken die wij voor onze rekening hebben genomen hebben allen een heel andere uitstraling, passend in het gebied. We hebben een gebouw opgetrokken in zwart baksteen, één met een houtconstructie waar ook de gevel helemaal van hout is, een gebouw met voornamelijk metaal als materiaal met een kas op het dak en stalen balkons en een ‘getrapt’ gebouw van grijs beton. Wat verder opvalt zijn de zogenaamde poorten die tussen de gebouwen en tussen de kavels zijn gerealiseerd waardoor je toegang hebt op de binnentuin.”

Stadgenoot, VORM, Hillen & Roosen en twee architectenbureau’s
Stadgenoot heeft een aanbesteding gedaan voor de ontwikkeling van kavel 4 en 5 op Oostenburg, het stuk grond tussen Roest en de Werkspoorhal, die VORM heeft gewonnen. VORM is een landelijk opererende ontwikkelaar en bouwer. VORM heeft Hillen & Roosen gevraagd op deze twee kavels te gaan bouwen. De ontwerpen van de gebouwen (8 blokken) zijn in handen van architectenbureau’s Workshop architecten en OZ architecten. In totaal wordt er op 13 kavels gewerkt door verschillende aannemers, ontwikkelaars en ontwerpers.

Het industrieel verleden van Oostenburg
De Werkspoorhallen zijn binnen de oude stad een zeldzaam voorbeeld van een ensemble fabrieksgebouwen van een eeuw geleden. De hallen zijn gebouwd door A.L. van Gendt en worden daarom ook wel de Van Gendthallen genoemd. Uit historisch oogpunt zijn de hallen van belang aangezien ze dateren uit de nadagen van eeuwenlange industriële bedrijvigheid op Oostenburg. Op grond van hun grote historische, architectonische en stedenbouwkundige waarde zijn de Van Gendthallen in 2001 tot rijksmonument verklaard.

Het eiland Oostenburg werd, tezamen met de eilanden Kattenburg en Wittenburg rond 1660 in het IJ aangelegd in het kader van stadsuitbreiding. Oostenburg werd ingericht als terrein van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) die hier scheepswerven, pakhuizen, kantoren, lijnbanen en een kolossaal magazijn liet bouwen.

Ook na de opheffing van de VOC in 1795 bleef Oostenburg een industriegebied. Op dit moment wordt het gebied omgetoverd tot woon- werk- en recreatiegebied met een uitstraling die het verleden in ere houdt!

Stadswerf Oostenburg