Hemubo E-Techniek

Klaar voor de toekomst!

Hemubo E-Techniek heeft een tak voor renovatie- en voor nieuwbouwprojecten. Beide afdelingen hebben een eigen organisatiestructuur, maar staan in nauw overleg met elkaar. Er vindt continue kennisdeling plaats om samen tot hetzelfde doel te komen: comfortabele en veilige woningen voor bewoners en optimale bediening van onze opdrachtgevers.

De nieuwbouwtak van Hemubo E-Techniek is een erkend en volledig gecertificeerd installatiebedrijf dat met name actief is in de woningbouwsector. Als erkend installateur voeren wij alle werkzaamheden uit die bewoners en bedrijven niet zelf willen, kunnen of mogen doen: van eenvoudig installatiewerk tot zeer complexe en uitgebreide installatiewerkzaamheden. Wij ontwerpen, leveren en installeren alle onderdelen van installatiesystemen in zowel nieuwbouw, renovatie als in de zorgsector. Vanaf de start van een project staan wij in nauw overleg met het projectteam. Zo identificeren wij al vroeg de risico’s in een plan en kunnen wij, samen met onze opdrachtgevers en de andere betrokken disciplines, tot een integrale oplossing komen.
Ook na oplevering blijven wij vaak betrokken bij het onderhoud en beheer van de elektrische installaties. Wij komen afspraken na en reageren alert op storingen. Zo zorgen wij voor tevreden opdrachtgevers én bewoners.

Onze certificaten
Hemubo E-Techniek beschikt over het BRL6000-certificaat en mag het KOMO-INSTAL keurmerk voeren. Daarmee staat het garant voor kwalitatief goede en veilige installaties die voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Daarnaast zijn wij lid van UNETO-VNI en werken al onze vaklieden conform de VCA NEN 3140.

Onze specialismen

Elektra & verlichting

Wij leveren en plaatsen elektravoorzieningen en groepenkasten, alles conform de uitgangspunten van de NEN 1010. Ook leveren en installeren wij energiezuinige verlichting, zoals dynamische lichtsystemen.

Veiligheidssystemen

Wij leveren en monteren brandbeveiligingssystemen en rook- en koolstofmonoxidemelders. Ook toegangs- en beveiligingssystemen vallen binnen onze activiteiten, zoals intercom- en videofooninstallaties, inbraakbeveiliging, toegangscontrole en CCTV. Zo voorzien wij in veiliger woongenot.

Zonnepanelen

Wij leveren en installeren zonnepanelen, ontwerpen legplannen en adviseren over terugverdienmodellen.

Data & telefonie

Wij leveren en leggen voorzieningen voor data en telefonie aan.