Hillen & Roosen Bouw

Hillen & Roosen is een multidisciplinaire organisatie, gericht op het strategisch renoveren en onderhouden van vastgoed en civiele objecten. De focus ligt hierbij op het leveren van klantwaarde, wat in elke situatie een andere invulling kan krijgen. Vanuit dit oogpunt heeft Hillen & Roosen sinds begin jaren zeventig een organische groei meegemaakt waarbij de invulling van de klantvraag heeft geleid tot de multidisciplinaire structuur van het bedrijf.

Haar platte organisatie en de korte lijnen maakt Hillen & Roosen wel een flexibel organisatie welke met circa 500 medewerkers – en aangevuld met haar vaste ketenpartners, invulling blijft geven aan de groei en ontwikkel ambitie. Met haar tien werkmaatschappijen -gespecialiseerd in bouwkunde, schilderwerk, asbestsanering en in installatie-, beton en geveltechniek – heeft Hillen & Roosen alle kennis in huis om projecten geheel zelf uit te voeren.

Hillen & Roosen is van mening dat mensen het meest waardevolle bezit zijn. En juist deze mensen zorgen ervoor dat Hillen & Roosen continu innoveert. Opleidingen op zowel het gebied van vak specialisme als cultuur staan dan ook hoog in het vaandel. Zodoende beschikt zij niet alleen over specialistische kennis op het gebied van techniek, maar ook haar bewonersbegeleiders, energetisch adviseurs, architecten, co-makingsadviseurs, vastgoedrekenaars en RGS adviseurs zijn slecht een kleine greep van wat Hillen & Roosen te bieden heeft. Deze innovatieve  en coöperatieve kracht maakt het mogelijk om gezamenlijk met opdracht­gevers steeds die oplossing te bieden waar de situatie om vraagt.

“Onze innovatieve  en coöperatieve kracht maakt het mogelijk om gezamenlijk met opdracht­gevers steeds die oplossing te bieden waar de situatie om vraagt”

Visie

Door ons multidisciplinaire karakter vormt samenwerking en kennisdeling de kern van ons bedrijf. Zowel onze interne samenwerking tussen de medewerkers van Hillen & Roosen als de externe samenwerking met opdrachtgevers, leveranciers en fabrikanten dienen daarom continu te worden verbeterd. Alleen sámen maken we steeds weer projecten waar we trots op kunnen zijn.

Hillen & Roosen staat daarom voor ‘Constante Verandering’ waarbij wij meebewegen met een continu veranderende markt. De wijze waarop wij als organisatie in staat zijn in te spelen op deze veranderingen bepaalt ons succes. Hillen & Roosen streeft daarom continu naar vernieuwing en verbetering, maar om dit te bereiken spelen ook betrouwbaarheid en een constante factor belangrijke rollen.

Ons motto wordt versterkt door onze vier kernwaarden die het karakter van Hillen & Roosen goed weergeven: Loyaal, Onbevreesd, Vernieuwend en Energiek.

“Loyaal aan elkaar gaan wij onbevreesd, vernieuwend en energiek de toekomst tegemoet!”

Onze kernwaarden

Loyaal

Alleen samen bereiken wij de beste resultaten en zetten wij de mooiste projecten neer.  Hiervoor zijn loyale werknemers essentieel. Maar ook loyale opdrachtgevers en ketenpartners dragen bij aan onze ambitie. Hillen & Roosen investeert daarom in haar mensen om een sterke band te creëren tussen onze organisatie en ons menselijk kapitaal.

Onbevreesd

Ons onbevreesde karakter stelt ons in staat steeds weer nieuwe en onbekende projecten aan te gaan. Zo hebben wij onlangs onze organisatie uitgebreid met nieuwbouwaannemer Hillen & Roosen om onze opdrachtgevers van nieuwbouw tot sloop van dienst te kunnen zijn. Daarnaast verbreden wij onze rol als aannemer om binnen projecten ook de zorg over ontwerp, planvorming, innovaties op het gebied van duurzaamheid en de bewonersbegeleiding op ons te nemen.

Vernieuwend

De ambitie om vooruit te lopen binnen onze branche vraagt van ons om continu te vernieuwen om de markt voor te blijven. Onze afdeling Conceptontwikkeling vormt het kloppend hart van innovatie binnen Hillen & Roosen.  Hier worden, gezamenlijk met onze verschillende disciplines, een breed scala aan concepten en nieuwe ontwikkelingen bedacht, uitgewerkt en gerealiseerd om in te spelen op vraagstukken uit de praktijk. Zo kunnen wij blijven voldoen aan de veranderende vraag vanuit de markt!

Energiek

Hemubo is geen familiebedrijf, maar zo voelt het wel! Als één team hebben wij dezelfde doelen waar we samen, gedreven en ambitieus, naartoe werken. We putten uit elkaars krachten om als bedrijf verder te komen en mooie projecten neer te zetten. Daar krijgen wij energie van!