Huis in de Duinen

In Zandvoort realiseert Hillen & Roosen en in opdracht van Woonzorg Nederland een modern en duurzaam woonzorgcomplex voor senioren met een zorgvraag. Op de bouwlocatie in Zandvoort stond voorheen het oude Huis in de Duinen, een verpleeghuis uit 1953. Omdat het niet meer aan de moderne eisen voor zorg voldeed, is het gesloopt.

Wij bouwen hier, naar ontwerp van AG Nova, twee nieuwe zorggebouwen, met daarin 97 zorgeenheden voor ouderen van Kennemerhart en 45 zorgeenheden voor De Hartekampgroep. Ook is er op de begane grond ruimte voor Het Paviljoen: een sociale ontmoetingsplaats voor de bewoners en de buurt. Hiermee blijft de belangrijke sociale functie van het voormalige Huis in de Duinen behouden voor de gebruikers en de wijk. Het gehele project beslaat zo’n 10.000 m² BVO, onderverdeeld in complex Kennemerhart (vier bouwlagen) en Hartekamp (drie bouwlagen).

Hillen & Roosen is vanaf de DO-fase betrokken bij het project. Samen met de architect, adviseurs en de betrokken zorgpartijen hebben wij het ontwerp geoptimaliseerd en uitgewerkt in een BIM-model, waarmee wij het gehele ontwerp hebben getoetst en verder verbeterd, bijvoorbeeld met behulp van clash testen. Om de eisen en wensen van beide zorgpartijen optimaal te integreren, hebben wij verschillende ontwerpsessies georganiseerd met Woonzorg Nederland, Kennemerhart, Hartekamp, AG Nova en de adviseurs.

Specificaties

Projectnaam:
Huis in de Duinen

Locatie:
Zandvoort

Opdrachtgever:
Woonzorg Nederland

Architect:
AG Nova

Oplevering:
2022