Stationslocatie Mijdrecht

In opdracht van Cazas Wonen voert Hillen & Roosen de nieuwbouw van 35 appartementen uit op de voormalige stationslocatie in het centrum van Mijdrecht. Cazas Wonen gaf aan op zoek te zijn naar een partij die binnen een Turnkey overeenkomst voor ontwerp en realisatie het plan naar wens kan uitvoeren. Binnen de uitvraag werd verzocht optimalisaties in het ontwerp aan te leveren. Hierbij was duurzaamheid en een toegevoegde waarde aan de verschijningsvorm en esthetica van belang. Ook een langjarige onderhoudsplanning diende aangeleverd te worden.

Binnen het ontwerp van de 35 appartementen bestond er ruimte, en wens, om enkele driekamer appartementen te transformeren naar tweekamer appartementen. Hillen & Roosen heeft een ontwerp opgesteld waarbij 20 woningen op efficiënte wijze als tweekamer appartement zijn ingedeeld. Ook hebben wij in dit ontwerp de leefruimte kunnen optimaliseren door een knik in het gebouw te verplaatsen naar de entree om de woningen meer ruimte te geven. De voorgestelde optimalisaties zijn halverwege de tenderfase beoordeeld op haalbaarheid en kwaliteit door Groenwest, de ontvangen feedback is vervolgens gebruikt om de uiteindelijke optimalisaties verder te verbeteren. Deze diende aan het einde van het tender proces tevens getoetst te worden aan een gemeentelijk stedenbouwkundige op haalbaarheid en inpasbaarheid.

Op basis van de door ons voorgestelde optimalisaties en het bijgevoegde plan van aanpak heeft Cazas Wonen besloten de gunning aan Hillen & Roosen te verlenen. De start van de bouw vangt aan in november 2021 en de appartementen zullen in oktober 2022 worden opgeleverd.

Specificaties

Projectnaam:
Stationslocatie Mijdrecht

Locatie:
Mijdrecht

Opdrachtgever:
Cazas Wonen

Architect:
FARO Architecten

Oplevering:
2022