Kennemer Beton Bouw; een fabriek op de bouwplaats

Logistieke processen zijn eenvoudig noch vanzelfsprekend. Ze zijn wél essentieel voor de gehele planning van een project, legt Frank Castricum, directeur Kennemer Beton Bouw, uit.

Sinds Kennemer Beton Bouw onderdeel is van Hillen & Roosen Bouw is er veel gedaan om logistieke processen te optimaliseren. Er is fors geïnvesteerd in de werkvoorbereiding om de logistieke processen eerder en nauwkeuriger in kaart te brengen. Daarnaast werpt de nauwe samenwerking tussen E- & W-techniek, die twee jaar geleden is opgezet, zijn vruchten af. Frank Castricum: “We zitten eerder bij elkaar aan tafel, de planning is strakker, we hebben van werkvoorbereiding tot bouw alles tot in de puntjes uitgedacht. Dat scheelt tijd en de faalkosten worden daardoor beduidend minder. Ook het BIM-proces heeft een grotere rol gekregen. Door al vroeg het gehele logistieke proces met elkaar te bespreken, brengen we problemen in kaart en bedenken we oplossingen. Het gebeurt regelmatig dat ook de opdrachtgever daarbij aan tafel zit. De voordelen van de ‘één-loket-gedachte’ die we intern hanteren wordt door onze opdrachtgevers op prijs gesteld. Zij worden hiermee ontzorgd.”

In de tunnelgietbouw is het werken met de LEAN-werkwijze en BIM al veel langer ‘normaal’. “Samenwerken en goed op elkaar ingespeeld zijn is hier een routine geworden”, zo vertelt Frank. “Zonder nauwe samenwerking tussen diverse partijen is het namelijk onmogelijk om dagelijks tunnels te storten. Tunnelbekisting is een ideaal proces voor met name seriematige (hoog)bouw. Het is een fabriek op het werk met een volledig geïntegreerd team aan specialisten. Dankzij deze geoliede machine zie je de gebouwen dagelijks groeien!”

Niet alleen op het gebied van efficiëntie wordt naar de toekomst gekeken, maar ook als het om duurzaamheid gaat. De productie van beton heeft een hoge CO2-uitstoot. Daarom maken Kennemer Beton Bouw en Hillen & Roosen de overstap naar circulair beton, ontwikkeld door New Horizon en Rutte Groep. Met behulp van een innovatieve verwerkingstechniek winnen zij de oorspronkelijke grondstoffen uit bestaand beton terug. Deze worden daarna opnieuw gebruikt om het circulaire beton te maken. Het project VOC-kade van Hillen & Roosen op Oostenburg in Amsterdam is het eerste project waar dit circulaire beton in grote hoeveelheden is toegepast. Op die manier ligt de CO2-uitstoot daar wel 63% lager ten opzichte van ‘normaal’ beton!

Naast het project op Oostenburg werkt Kennemer Beton Bouw aan twee projecten die, ook qua tunnelgietbouw, tot de verbeelding spreken. Lycka Sloterdijk, een ontwikkeling van Eigen Haard en Orionweg te IJmuiden, in opdracht van Woningbouw Bedrijf Velsen.

Kerstbomen op het dak

Jan Hinloopen, directievoerder bij Woningbedrijf Velsen, is enthousiast over Kennemer Beton Bouw en de samenwerking. Jan: “Ik moet zeggen dat zowel Hemubo, Hillen & Roosen als Kennemer Beton Bouw als een warm bad voelen. Het is ontzettend prettig samenwerken. Orionweg in IJmuiden is een voorbeeld van grootschalige hoogbouw: drie appartementsgebouwen van respectievelijk 9, 7 en 5 verdiepingen. Voordat de bouw überhaupt begon, is alles al uitgeëngineerd in BIM 5. Hillen & Roosen is een koploper in Nederland in het gebruik van dit (virtuele 3D bouw)programma. Daardoor voorkom je problemen, die zijn in 99,9% van de gevallen getackeld. Faalkosten houd je daardoor laag en de bouwstroom optimaal. De samenwerking in bouwteam en op het werk gaat dus ontzettend goed. Kennemer Beton Bouw realiseert ongeveer één verdieping in gemiddeld 5 werkdagen. Dit is ontzettend snel!”

“Onderling is het plezier van de vaklieden op de bouwplaats groot. Toen op een gegeven moment bij één woontoren het hoogste punt was behaald, werd daar een kerstboom op het dak gezet. Gaat er iemand anders op de andere woontoren twee kerstbomen neerzetten. Dat is natuurlijk ontzettend lachen – voor ons én in de buurt! Ik krijg vaak van buurtbewoners te horen dat het zo gezellig is op de bouw en zo netjes. Er wordt daardoor ook geen overlast ervaren. Dat is er natuurlijk wel, maar als iedereen met een glimlach op het werk staat, er geen harde muziek wordt gedraaid, de vakmensen zich netjes gedragen en er geen parkeerproblemen door de bouwwerkzaamheden zijn, dan houd je iedereen blij. De communicatie met omwonenden is door Hillen & Roosen ook goed geregeld. Ze krijgen nieuwsbrieven met de werkzaamheden en de planning voor de komende tijd, met kerst kreeg iedereen een kerstkaart. Dat helpt allemaal om goodwill te kweken.”

Alle expertise in huis

Bij het project Lycka van Eigen Haard wordt ondertussen op een hele andere soort locatie gewerkt. Bij Sloterdijk, tussen de Radarweg, Arlandaweg en het Hemboogspoor, dat van en naar station Sloterdijk loopt, bouwt Hillen & Roosen 118 sociale huurwoningen. Het gebouw wordt ongeveer 50 meter hoog en bestaat uit vijf blokken op elkaar.

Hendrik Kremers, projectmanager bij Eigen Haard, vertelt dat Sloterdijk-Centrum zich ontwikkelt als stadswijk. “Op dit moment is het een gebied in ontwikkeling, we hebben dus weinig te maken met omwonenden. Uiteraard wel met kantoren en hotels: daar hebben we ons heisysteem op aangepast, zodat we zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Dat is dus wel anders dan in IJmuiden.”

Hillen & Roosen heeft de uitvraag voor dit project gewonnen en zijn in het najaar van 2019 van 2020 aan de slag gegaan. Hendrik: “Wat vaak gebeurt, is dat de ontwerpende partij niet de deskundigheid heeft van de ontwikkelende aannemer. En de ontwikkelende aannemer heeft steeds minder vaak de deskundigheid in huis van ruwbouw. Hillen & Roosen heeft echter alles in huis met H2 Ontwerpstudio (van de afdeling Conceptontwikkeling, waar de architecten en stedenbouwkundigen huizen) en Kennemer Beton Bouw, die alle expertise in huis heeft voor ruw- en betonbouw. Doordat Kennemer Beton Bouw modificaties heeft doorgevoerd, konden we eerder beginnen. Een les voor een volgende keer is naar mijn idee om Kennemer Beton Bouw nóg eerder aan te laten haken. Dat zal de bouwsnelheid verhogen en de faalkosten verlagen.”

Toekomstige samenwerkingen zijn er zeker, gezien het feit dat Eigen Haard onlangs een ketensamenwerking is aangegaan met Hillen & Roosen en twee andere aannemers voor de ontwikkeling en bouw van 500 nieuwbouwprojecten in Amsterdam. Hendrik: “Mijn visie op de uitdaging waar we voor staan – meer woningen bouwen – is meer en beter samenwerken met die partijen die op dat vlak de competentie hebben in het hele proces. De kracht van samenwerken op verschillende disciplines leidt tot meer expertise in duurzaamheid, klimaatadaptief bouwen, planning, kostenreductie en uiteraard de gehele technische kant van ontwikkeling, van ruwbouw tot uiteindelijke bouw. Ik zie de toekomstige samenwerking dan ook met veel plezier tegemoet.”

Schut-.H.-Kremers-_S197210

Meer nieuws