Over Hillen & Roosen

Hillen & Roosen is een multidisciplinaire organisatie die zicht richt op de nieuwbouw van vastgoed. Al meer dan 120 jaar zetten wij onze expertise in voor het realiseren van nieuwe projecten. Hillen & Roosen is met name gespecialiseerd in complexe binnenstedelijke opdrachten,  architectonisch interessante ontwerpen en spraakmakende projecten.

Dankzij onze werkmaatschappijen hebben wij alle kennis en kunde in huis: niet alleen op het gebied van techniek, maar ook van bewonersbegeleiding, BIM, verduurzaming en projectontwikkeling. Wij zoeken constant naar nieuwe en duurzame innovaties. Als multidisciplinaire kennispartner zijn onze lijnen kort, kunnen wij snel schakelen en veelzijdige vraagstukken oppakken. Door de diversiteit aan expertise zijn wij in staat om op geïntegreerde wijze meerwaarde aan onze opdrachtgevers en hun bewoners te bieden en ze op alle vlakken en in alle fasen van het bouwproces te ontzorgen.

Onze visie

Door ons multidisciplinaire karakter vormen samenwerking en kennisdeling de kern van ons bedrijf. Wij werken continu aan de verbetering van zowel onze interne samenwerking, tussen de medewerkers van Hillen & Roosen, als van onze externe samenwerkingen met opdrachtgevers, leveranciers en fabrikanten. Alleen sámen maken wij projecten waar we trots op kunnen zijn.

Hillen & Roosen staat voor ‘constante verandering’; wij bewegen mee met een voortdurend veranderende markt. De wijze waarop wij als organisatie in staat zijn in te spelen op deze veranderingen, bepaalt ons succes. Hillen & Roosen streeft daarom naar constante vernieuwing en verbetering, waarbij betrouwbaarheid en continuïteit een belangrijke rol spelen.

Het karakter van Hillen & Roosen vangen wij in onze vier kernwaarden: Loyaal, Onbevreesd, Vernieuwend en Energiek. “Loyaal aan elkaar gaan wij onbevreesd, vernieuwend en energiek de toekomst tegemoet!”

Onze kernwaarden

Loyaal

Alleen samen bereiken wij de beste resultaten en zetten wij de mooiste projecten neer. Hiervoor zijn loyale werknemers essentieel. Maar ook loyale opdrachtgevers en ketenpartners dragen bij aan onze ambitie. Bij Hillen & Roosen investeren we daarom in onze mensen om een sterke band te creëren tussen onze organisatie en ons menselijk kapitaal.

Onbevreesd

Ons onbevreesde karakter stelt ons in staat om steeds weer nieuwe en onbekende projecten aan te gaan. Wij zijn constant op zoek naar innovaties en nieuwe, efficiëntere manieren van werken. Daarnaast schromen wij ook niet om bredere verantwoordelijkheid op ons te nemen binnen het ontwerp, de planvorming, BIM of bewonersbegeleiding en onze opdrachtgevers, als zij dat wensen, volledig te ontzorgen.

Vernieuwend

De ambitie om de markt voor te blijven en voorop in onze branche te lopen, vraagt ons om continu te vernieuwen. Onze afdeling Conceptontwikkeling vormt het kloppend hart van innovatie. Hier wordt, in nauw overleg met onze diverse werkdisciplines, een breed scala aan concepten en nieuwe ontwikkelingen bedacht, uitgewerkt en gerealiseerd. Zo blijven wij voldoen aan de veranderende vraag vanuit de markt.

Energiek

Bij Hillen & Roosen zijn wij één team: wij hebben dezelfde doelen waar wij samen, gedreven en ambitieus, naartoe werken. Als multidisciplinaire organisatie putten wij uit elkaars krachten om als bedrijf verder te komen en mooie projecten neer te zetten. Daar krijgen wij energie van!