The Student Hotel

Een transformatie van formaat: in een voormalig bejaardentehuis aan de Van Limburg Stirumstraat in Den Haag heeft Hillen & Roosen een studentenhotel met 306 kamers gerealiseerd.

Bij de transformatie was het belangrijkste dat de eigenschappen van het oude gebouw zoveel mogelijk intact bleven. Enkele bestaande gevels werden volledig vervangen door nieuwe gevels. Van de overige gevels van het gebouw werden alleen de balkons en erkers vervangen door Franse balkons. De nadruk ligt nu, mede door de felle gele kleur, meer op de poorten en de plint. Het gebouw heeft een U-vorm. Van het middelste bouwdeel is de bovenste bouwlaag gesloopt en zijn er drie bouwlagen voor terug gebouwd. De grootste uitdagingen tijdens de bouw vormde de extreem korte bouwtijd van negen maanden en de krappe bouwplaats. Maar ook bij dit project bood de LEAN-methodiek uitkomst. Tijdens de afbouw zijn de werkzaamheden verdeeld in dagproducties, zogenaamde batches, en werd de planning op dagniveau bewaakt.

Specificaties

Projectnaam:
Renovatie StudentenHotel Den Haag

Locatie:
Van Limburg Stirumstraat te Den Haag

Opdrachtgever:
City Living B.V.

Architect:
HvE Architecten B.V.

Oplevering:
2014